Z historie Azylového domu Sv. Máří Magdaleny

Foto objektu školy v Minicích z r. 1945
Fotografie před rokem 1945, kdy v objektu fungovala obecná škola

Dům stojí v městské části Minice. Jedná se o budovu bývalé minické školy, postavené na konci 19. století. Škola v Minicích byla nejstarší školou na území dnešních Kralup nad Vltavou.

První zmínky jsou již ze 14. století. Tehdy to byla škola farní. Za husitských válek byla původní škola zničená, znovu postavená, za třicetileté války opět zničená a následně opět obnovena.
Po dalších úpravách v 18. století sloužila stará budova jako škola až do roku 1874. Minickou školu navštěvovaly také kralupské děti, a to do roku 1867, než si Kralupy zřídily vlastní školu.

 

Zpátky ale k našemu objektu. Nová jednopatrová budova školy v Minicích z roku 1898, kde kromě tříd a kabinetů byl také byt pro učitele, byla postavena v klasicistním stylu. Sloužila školní výuce až do roku 1960, kdy byly Minice připojeny ke Kralupům a minická škola byla zrušena. V budově pak byla umístěna pobočka okresního archivu.

Budova č.p. 73 patří k nejvýstavnějším a dominantním domům v Minicích. Tvoří důležitou součást urbanistického řešení této části města a pro Kralupy je významným objektem také z hlediska jejich historického vývoje.

Dům na půl cesty a Azylový dům pro matky s dětmi
Dům na půl cesty a Azylový dům pro matky s dětmi

V roce 2004 byl v objektu uveden do provozu Dům na půl cesty, který byl za tímto účelem darován Farní charitě Městským úřadem Kralupy. V roce 2006 vznikla v objektu další sociální služba Azylový dům pro matky s dětmi. Dům byl provozován Arcidiecézní charitou Praha, od roku 2015 přešla správa domu pod majitele, což je Farní charita Kralupy nad Vltavou.

Účelem projektu je zrekonstruování stávajícího azylového domu pro maminky s dětmi a výstavba dvou nových azylových bytů v centru Kralup nad Vltavou.

Kapacita Azylového domu je 37 maminek s dětmi a 13 klientů Domu na půl cesty, který je určen pro mladé lidi vycházející z ústavní péče. Azylový dům je v provozu již 14 let. V současné době se snažíme dům opravit a zajistit tak důstojné bydlení pro maminky a klienty, kteří se ocitli v nouzi a tuto službu potřebují.

Během posledních dvou let se nám podařilo vyměnit plynové kotle, které byly v havarijním stavu, provedli jsme odvodnění domu a vyměnili polovinu oken.

To je ale jen kapka v moři. Dům potřebuje projít kompletní rekonstrukci. Čeká nás oprava střechy, nové rozvody vody, elektroinstalace a topení. Výměna zbytku starých špaletových oken je nezbytná.