O projektu

Účelem projektu je zrekonstruování stávajícího azylového domu pro maminky s dětmi a výstavba dvou nových azylových bytů.

Kapacita Azylového domu Svaté Máří Magdaleny v Kralupech nad Vltavou, Minicích je 37 maminek s dětmi, kapacita Domu na půl cesty, jehož cílem je pomoci mladým lidem překlenout období spojené s koncem ústavní péče a se zařízením života na „vlastních nohách“, je 13 klientů.

Objekt byl postaven na konci 19. století a původně sloužil jako škola. Azylový dům v něm je v provozu již 14 let. V současné době se snažíme dům opravit a zajistit tak důstojné bydlení pro maminky a klienty, kteří se ocitli v nouzi a tuto službu potřebují.

Během posledních dvou let se nám podařilo vyměnit plynové kotle, které byly v havarijním stavu, provedli jsme odvodnění domu a vyměnili polovinu oken.

To je ale jen kapka v moři. Dům potřebuje projít kompletní rekonstrukcí.Čeká nás oprava střechy, nové rozvody vody, elektroinstalace a topení. Výměna zbytku starých špaletových oken je nezbytná.

Kromě výše uvedených prací je z takto získaných peněz financována výstavba a zařízení dvou azylových bytů v půdní nástavbě stávajícího objektu v centru Kralup nad Vltavou. Kapacita azylového bydlení v regionu Kralup se tak rozšíří o další dvě bytové jednotky.